Рециклиране (преработка) на строителни отпадъци

reciklirane1

Рециклиране (преработка) на строителни отпадъци

Продажба на фракции от рециклирането и земна маса за обратен насип

Галерия