Механизирано разрушаване на сгради

001

Механизирано разрушаване на сгради

Разрушаване на сгради; разрушаване на бетонни и тухлени сгради; железни конструкции; разрушаване на друг вид съоръжения; разрушаване на скали и бетони и други.

Галерия