Услуги и Дейности

Услуги

001

Механизирано разрушаване на сгради

Разрушаване на сгради; разрушаване на бетонни и тухлени сгради; железни конструкции; разрушаване на друг вид съоръжения; разрушаване на скали и бетони и други.

reciklirane1

Рециклиране (преработка) на строителни отпадъци

Продажба на фракции от рециклирането и земна маса за обратен насип.

izkopi3

Земно-изкопни и насипни работи

Проекти свързани с изграждане на подземни комуникации, прекарване на кабелни трасета, тръбопроводи, шахти, отводнителни съоръжения и други.

018

Транспорт

002

Транспорт на извънгабаритни товари