Разрешителни

Фирмата е законен оператор за дейности с отпадъци, съгласно издадено решение 13-РД-00000362-00/14.07.2016 на РИОСВ Стара Загора. Основната площадка на фирмата се намира в гр. Сливен, като ние работим в партньорство и с други компании, поради това можем, логистично, да предложи реални работещи решения, при изискване на Възложителя.

Разрешително за преработване на строителни отпадъци

Разрешително за събиране и транспорт

Разрешително за събиране и транспорт на строителни отпадъци