За Нас

„Неновски 2015“ ЕООД и „ТЕРРАНЕА“ ЕООД залагат на професионализма, ръководителите и служителите притежават всички необходими умения и компетентности, предвид спецификата на извършваните дейности. Основна цел пред фирмата е утвърждаването и развитието на фирмената култура.

Дружеството се води от  изискванията на клиентите, синхронизиране на работата с действащите нормативни актове и изисквания, за да гарантира адекватно качество на предлаганите услуги.