Имате нужда да съборите сграда или да извозите строителен отпадък?

Кои сме ние?

„Неновски 2015“ ЕООД и „ТЕРРАНЕА“ ЕООД специализират във всякакъв вид разрушителна дейност на жилищни, обществени и промишлени сгради.

Рециклиране на строителни отпадъци, производство на различни фракции от строителни и инертни материали, изкопни работи и транспорт

Фирмата следва най-добрите световни практики и прилага комплексни решения, при планирането, разрушаването, оползотворяването, почистване на терените, както безопасен и екологосъобразен подход при изпълнение на дейностите.

Галерия

УСЛУГИ

icon05

Механизирано разрушаване на сгради

icon02

Рециклиране на строителни матерали

icon09

Земно-изкопни и насипни работи

Icon10

Транспорт